BySide V1.70 Release Note

BySide V1.70 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 3 เรื่อง ดังนี้

ระบบบัญชีทั่วไป : ใบสำคัญทั่วไป เพิ่มรูปแบบใบสำคัญทั่วไปแบบแสดงรายละเอียด

เรื่องใบสำคัญ เพิ่ม List สำหรับเลือกรูปแบบใบสำคัญทั่วไป ดังนี

   1. แบบปกติ (เป็นรูปแบบเดิมก่อนที่จะมีการเพิ่ม List รูปแบบใบสำคัญทั่วไป)

   2. แบบแสดงรายละเอียด (เพิ่มการแสดงรายละเอียดตามคำอธิบายรายการ)

 

Add Description

Go Top

ระบบบัญชีเจ้าหนี้ : เพิ่มเงื่อนไขการชำระเงินให้แสดงในรายงานวิเคราะห์อายุเจ้าหนี้

เพิ่มคำอธฺิบายเงื่อนไขการชำระเงินในรายงานวิเคราะห์อายุเจ้าหนี้ โดยจะเเสดงต่อท้ายชื่อผู้ขาย

 

Add Credit Term

Go Top

แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 3 เรื่อง (Bug Fixed)
รายการ ระบบงาน รายละเอียด
1 ระบบควบคุมการผลิต แก้ไขรายงานตรวจสอบปิดคำสั่งผลิต RPT_BSTSF6004 – ขยาย Field ชั่วโมงการทำงาน Standard และชั่วโมงการทำงาน Actual ให้รองรับตัวเลขหลักหมื่น

รายงานตรวจสอบปิดคำสั่งผลิต RPT_BSTSF6004
 

2 ระบบบัญชีลูกหนี้ แก้ไขรายงานทะเบียนคุมลูดหนี้ให้แสดงยอดยกมาให้ถูกต้อง

3 ระบบควบคุมการสั่งซื้อ แก้ไขรายงานประวัติการจัดซื้อ เรียงตามวันที่ใบรับของเเสดงมูลค่าเเละใบกำกับภาษีตามใบรับของ กรณีเลือกช่วงเงื่อนไขของข้อมูลกว้าง โปรแกรมขึ้น “Query timeout expired” และไม่แสดงข้อมูล

Go Top

Posted in BySide Release Note, Release Note, ห้องสมุด Tagged with: , , , , , , , , , ,

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*