BySide V.1.42 Release Note

BySide Version 1.42 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 4 รายการ ดังนี้

BySideV109.1

เพิ่มรายงานแสดงสถานะเครดิต – ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย (CO)

รายงานแสดงสถานะเครดิตเป็นรายงานสำหรับใช้ในการวิเคราะห์เครดิตคงเหลือรายลูกค้า ซึ่งรายงานจะแสดงวงเงินเครดิต และรายละเอียดที่ใช้ในการวิเคราะห์เครดิตคงเหลือ ได้แก่ ยอดวงเงินสินเชื่อ, ยอด Order คงค้าง, ยอดใบแจ้งหนี้ยังไม่ผ่านรายการ, ยอดใบแจ้งหนี้คงค้าง, ยอดเช็ค/เงินสดรอนำฝาก และยอดเช็ค/เงินสด/เงินโอนรอกระทบยอด

Back

ปรับปรุงรายงานประวัติการจัดซื้อเรียงตามวันที่ใบรับของ แสดงเลขที่ใบกำกับภาษี-ใบสำคัญตั้งหนี้ – ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย (CO)

เพิ่มการแสดงชื่อผู้ขาย

Back

ปรับปรุงรายงานให้แสดงคำอธิบายสินค้า(2) – ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย (CO)

ปรับปรุงรายงานต่าง ๆ ให้เพิ่มการแสดงคอลัมน์คำอธิบายสินค้า(2) ดังรูป

Back

ปรับปรุงรายงานสถานะของโครงการ(การใช้วัตถุดิบ) และรายงานสถานะของโครงการแบบสรุป – ระบบบริหารโครงการ

ปรับปรุงรายงานสถานะของโครงการ (การใช้วัตถุดิบ) และรายงานสถานะของโครงการแบบสรุป ให้แสดงมูลค่าการใช้วัตถุดิบด้วยต้นทุนที่ได้จากการประมวลผลต้นทุน แต่หากยังไม่ได้ประมวลผลต้นทุนจะใช้ต้นทุนมาตรฐาน

 

Back

แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 5 เรื่อง (Bug Fixed)
รายการ ระบบงาน รายละเอียด
1 ควบคุมการจัดจำหน่าย แก้ไขปัญหาการพิมพ์รายงานประวัติการขายแล้วเกิดข้อผิดพลาด ของ BySide Version 1.40
2 ควบคุมการจัดจำหน่าย แก้ไขปัญหาการพิมพ์รายงานสินค้าค้างส่งแล้วเกิดข้อผิดพลาด
3 บัญชีทั่วไป แก้ไขรายงานประมาณการกระแสเงินสด กรณีเลือกเงื่อนไขแสดงรายการที่เลยกำหนดรับ/จ่ายเงิน ไม่ต้องแสดงรายการบัญชี
4 บัญชีเจ้าหนี้ แก้ไขรายงานสรุปรายการทางบัญชี แสดงตามรหัสบัญชี(AP) เนื่องจากแสดงมูลค่าเงินไม่ถูกต้อง
5 ควบคุมการจัดจำหน่าย รายงานประวัติขาย (รวมเฉลี่ยส่วนลดท้ายบิล) พบปัญหารายการลดหนี้/เพิ่มหนี้เนื่องจากการปรับราคาประเภท Include Vat แสดงยอดรวมเงินไม่ถูกต้อง แก้ไขการคำนวณราคาในรายงาน แก้ไขโดยให้คำนวณ 1. ยอดขายสุทธิแล้วเอามาถอด Vat ก่อน 2.จากนั้นให้คำนวณส่วนลด By Item ถอด Vat 3. คอลัมน์รวมเงินให้คำนวณจาก 1.+2.

Back

Posted in BySide Release Note, Release Note, ห้องสมุด Tagged with: , , , , , , , , , , ,

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*