ECONS V2.13E Rvs 600010 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 600010 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 4 รายการ ดังนี้

ECONS_logo

ปรับปรุงรายงานลูกหนี้รายตัว (STDAR6033) – ระบบบัญชีลูกหนี้ (AR)

เพิ่มให้สามารถกำหนดเงื่อนไขรหัสสถานที่จาก – ถึงได้ และปรับรูปแบบรายงานให้แสดงรายการตามรหัสสถานที่ (Group Report)

ปรับปรุงจอภาพบันทึกคำสั่งขาย – ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย (CO)
เดิมการพิมพ์รายงานที่จอภาพคำสั่งขายสามารถกำหนดให้พิมพ์รายงานได้เพียงรูปแบบเดียว แต่เนื่องจากพบปัญหาว่ารายงานที่จะพิมพ์นั้นมีมากกว่า 1 รูปแบบและไม่สะดวกที่จัดพิมพ์ผ่านเมนูรายงานผู้ใช้กำหนด ใน Version นี้จึงได้เพิ่ม Feature ให้สามารถเลือกรูปแบบการพิมพ์รายงานที่จอภาพบันทึกคำสั่งขายได้มากกว่า 1 รูปแบบ โดยมีวิธีการคือ
1. ที่เมนู Z.A ข้อกำหนดหลักระบบงาน ให้บันทึกข้อกำหนด CO-PRT001, CO-PRT001A, CO-PRT001B, … ไปตามลำดับให้ครบตามรูปแบบที่ใช้งาน
2. จากนั้นที่จอภาพบันทึกคำสั่งขาย โปรแกรมจะเปิดให้เลือกรูปแบบที่ต้องการจัดพิมพ์ดังรูป แล้วจึงกดปุ่มเพื่อพิมพ์เอกสาร

Back

ปรับปรุงจอภาพข้อมูลหลัก Run Number – ระบบพื้นฐาน

Field PREFIX เพิ่มให้สามารถกำหนด Prefix จากเดิม 3 ตัวอักษร เป็น 5 ตัวอักษร

แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 4 เรื่อง (Bug Fixed)
รายการ ระบบงาน รายละเอียด
1 ควบคุมการจัดจำหน่าย 1. แก้ไขจอภาพบันทึกคำสั่งขาย ไม่ให้แก้ไขรหัสสินค้าหรือลบรายการ กรณีที่มีการบันทึกส่งสินค้า หรือสร้างรายการ Invoice ล่วงหน้าแล้ว
2. แก้ไขจอภาพผ่านรายการตั้งลูกหนี้ (Van sale) กรณีบันทึกรับเงินทัน ให้บันทึกเลขที่ใบกำกับภาษีไปที่รายการรับเงินด้วย
2 บัญชีลูกหนี้ แก้ไขจอภาพผ่านรายการตั้งลูกหนี้ กรณีบันทึกรับเงินทัน ให้บันทึกเลขที่ใบกำกับภาษีและข้อมูลงบประมาณไปที่รายการรับเงินด้วย
3 บัญชีเจ้าหนี้ แก้ไขรายงานใบสำคัญตั้งเจ้าหนี้ STDAP6007) ไม่ให้แสดงรายการบัญชีที่มีจำนวนเงินเป็น 0 ทั้งด้านเดบิตและเครดิต
4 ควบคุมการจัดซื้อ แก้ไขจอภาพบันทึกรายการสั่งซื้อ ประเภทการสั่งซื้อ N-Non Inventory เมื่อ Enter ผ่าน Field เลขที่คำสั่งผลิตแล้ว ประเภทสั่งซื้อต้องไม่เปลี่ยนเป็น I-Inventory

Back

Posted in ห้องสมุด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*