วิธีกำหนดชื่อแบบฟอร์มที่ใช้ตอนพิมพ์รายงาน ณ จอภาพบันทึกแก้ไขข้อมูล

วิธีกำหนดชื่อแบบฟอร์มที่ใช้ตอนพิมพ์รายงาน ณ จอภาพบันทึกแก้ไขข้อมูลReport on menu

การบันทึกใบสำคัญต่าง ๆ ที่จอภาพบันทึกข้อมูลของ ECONS ส่วนใหญ่จะมีปุ่มให้สั่งพิมพ์ใบสำคัญนั้น ได้ทันที ดังตัวอย่าง

menu2

ซึ่งผู้ใช้ระบบงาน สามารถปรับแต่งรูปแบบแบบฟอร์มได้เอง โดยใช้ feature report manager และ feature user define report ร่วมกัน เพื่อสร้างแบบฟอร์มเฉพาะของตนเอง ซึ่งเมื่อจัดทำเสร็จแล้ว จะต้องทำการ กำหนดให้แบบฟอร์มที่ปรับแต่งแล้วนั้นมาถูกใช้ที่หน้าจอภาพบันทึกข้อมูล โดยอาศัยข้อกำหนดตามตารางข้างล่าง เพื่อให้ทราบว่า มีเมนูใดบ้างที่มีปุ่มพิมพ์แบบฟอร์ม มีรหัสรายงานและรหัสข้อกำหนดใด ก่อนที่จะไปปรับแต่งให้ใช้แบบฟอร์มเฉพาะของตน

 

import01import02

 

ขั้นตอนกำหนดชื่อแบบฟอร์มที่ใช้ตอนพิมพ์รายงาน

  1. ที่เมนู การกำหนดข้อกำหนดหลักระบบงาน ให้สร้างข้อกำหนดทุกตัวตามตามรางข้างต้น  จากนั้น กำหนดลำดับที่ของรายงานผู้ใช้กำหนดให้กับข้อกำหนดต่าง ๆ เช่น  ข้อกำหนด AR-PRT001  เป็นตัวกำหนดการพิมพ์รายงานใบแจ้งหนี้ที่หน้าบันทึกใบแจ้งหนี้ในระบบ AR โดยพิมพ์จากรหัสรายงาน STDGB6001   ซึ่งรหัสรายงานนี้บันทึกอยู่ในลำดับที่ AR10052002 ในรายงานผู้ใช้กำหนด  ดังนั้น ให้นำลำดับที่ AR10052002 มาบันทึกที่รายละเอียดค่าเริ่มต้นระบบ ดังรูป

menu1

2.   ทำเช่นนี้กับทุกข้อกำหนด ซึ่งในการกำหนด Permission จะตรวจสอบจาการให้สิทธิที่รายงานผู้ใช้กำหนด หากไม่มีสิทธิใช้รายงานดังกล่าว โปรแกรมก็จะเตือนว่าไม่มีสิทธิพิมพ์รายงานนั้น ๆ

 

เพิ่มเติมให้พิมพ์ใบเพิ่มหนี้/ลดหนี้หน้าจอบันทึกรายการ

20/9/2012

  1.       ระบบ AR  เมนู A บันทึกรายการแจ้งหนี้  เดิมหน้าจอพิมพ์ใบแจ้งหนี้ได้เท่านั้น  จึงเพิ่มการพิมพ์ใบเพิ่มหนี้/ลดหนี้  โดยดูจากประเภทที่ทำการบันทึก ทั้งนี้ ต้องทำการเพิ่มข้อกำหนด AR-PRT004 ที่การกำหนดข้อกำหนดหลักระบบงาน แล้วอ้างถึงลำดับรายงานที่ต้องการพิมพ์  (รายละเอียดเพิ่มเติมตามหัวข้อ ขั้นตอนกำหนดชื่อแบบฟอร์มที่ใช้ตอนพิมพ์รายงาน )

 

กรณีบันทึกใบแจ้งหนี้ประเภท = I โปรแกรมจะแสดงปุ่มสำหรับพิมพ์ใบแจ้งหนี้ 

menu2

 

กรณีบันทึกใบเพิ่มหนี้/ลดหนี้ ประเภท = C โปรแกรมจะแสดงปุ่มสำหรับพิมพ์ใบลด/เพิ่มหนี้

menu3

       2.    ระบบ AP เมนู A.B  บันทึกรายการตั้งหนี้  เดิมหน้าจอพิมพ์ใบตั้งหนี้ได้เท่านั้น  จึงเพิ่มการพิมพ์ใบเพิ่มหนี้/ลดหนี้  โดยดูจากประเภทที่ทำการบันทึก ทั้งนี้ ต้องทำการเพิ่มข้อกำหนด AP-PRT003 ที่การกำหนดข้อกำหนดหลักระบบงาน แล้วอ้างถึงลำดับรายงานที่ต้องการพิมพ์  (รายละเอียดเพิ่มเติมตามหัวข้อ ขั้นตอนการทำงาน )

 

กรณีบันทึกใบตั้งหนี้ประเภท = V โปรแกรมจะแสดงปุ่มสำหรับพิมพ์ใบสำคัญตั้งหนี้

menu4

 

กรณีบันทึกใบเพิ่มหนี้/ลดหนี้ ประเภท = D โปรแกรมจะแสดงปุ่มสำหรับพิมพ์ใบสำคัญลด/เพิ่มหนี้

menu5

 

Posted in คู่มือ, คู่มือ ECONS, ห้องสมุด Tagged with: ,

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*