BySide V.1.23 Release Note

BySide Version 1.23 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 4 รายการ ดังนี้

BySideV109.1

เพิ่มรายงานเจ้าหนี้คงค้างตามสกุลเงิน – ระบบบัญชีเจ้าหนี้(AP)

เป็นรายงานแสดงรายการใบตั้งหนี้ค้างชำระแยกตามเจ้าหนี้ แสดงยอดตามสกุลเงินต่างประเทศและยอดเงินบาท โดยวิเคราะห์ตามวันที่วันที่ตั้งหนี้ (Aging Date)

 

Back

เพิ่มรายงานลูกหนี้คงค้างตามสกุลเงิน – ระบบบัญชีลูกหนี้(AR)

เป็นรายงานแสดงรายการใบแจ้งหนี้ค้างชำระแยกตามลูกหนี้ แสดงยอดตามสกุลเงินต่างประเทศและยอดเงินบาท โดยวิเคราะห์ตามวันที่วันที่ตั้งหนี้ (Aging Date)

 

Back

แก้ไขรายงานค่าใช้จ่ายนำเข้า – ระบบควบคุมการจัดซื้อ(PO)

เพิ่มคอลัมน์แสดงวันที่รับของ ต่อจากชื่อสินค้า

 

Back

แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 2 เรื่อง (Bug Fixed)
รายการ ระบบงาน รายละเอียด
1 บริหารโครงการ รายงานทะเบียนคุมใบสั่งขายตามโครงการแบบละเอียด แก้ไขบรรทัดแสดงยอดรวมของคอลัมน์มูลค่าสินค้า พบว่าบางรายการแสดงยอดรวมไม่ถูกต้อง
2 บริหารโครงการ แก้ไขรายงานการหักเงินประกันผลงาน ให้แสดงมูลค่ายอดงาน ตามยอดเต็มของใบสำคัญรับเงินที่รับเงินประกันผลงาน

Back

Posted in ห้องสมุด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*