ECONS V2.13E Rvs 580009 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 580009 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 5 รายการ ดังนี้

ECONS_logo

เพิ่มคอลัมน์คำอธิบายสินค้า 2 ที่ Lookup รหัสสินค้า

แก้ไขทั้งหมด 10 จอภาพในระบบงานต่าง ๆ ดังนี้

1. ระบบ SF เมนู C-A จอภาพบันทึกคำสั่งผลิต
2. ระบบ SF เมนู D-A-A จอภาพบันทึกเบิกใช้วัตถุดิบ
3. ระบบ SF เมนู D-A-B จอภาพบันทึกรับคืนวัตถุดิบ
4. ระบบ CO เมนู C-A จอภาพบันทึกขายสินค้า
5. ระบบ CO เมนู E-A จอภาพบันทึกส่งสินค้า(ไม่มีเลขที่ส่ง)
6. ระบบ CO เมนู E-D จอภาพบันทึกส่งสินค้า(มีเลขที่ส่ง)
7. ระบบ CO เมนู G-A จอภาพบันทึกรายการรับคืนสินค้า
8. ระบบ IC เมนู D-A จอภาพบันทึกรายการโอนสินค้า
9. ระบบ PO เมนู C-A จอภาพบันทึกรายการขอซื้อ
10. ระบบ AR เมนู C-A จอภาพบันทึกรายการแจ้งหนี้

Back

เพิ่มการแสดงสาขาที่ในรายงานหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

แก้ไขรายงานหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ที่ 3 ระบบงานดังนี้

  1. ระบบ AP 2 รายงาน คือรหัสรายงาน STDAP6040, STDAP6037
  2. ระบบ AV 1 รายงาน คือรหัสรายงาน STDAV6015
  3. ระบบ PC 1 รายงาน คือรหัสรายงาน STDPC6009

Back

แก้ไขรายงานสาเหตุของเสียในการผลิต – ระบบเพิ่มเติมจากระบบควบคุมการผลิต (EH)

เพิ่มเงื่อนไขการคัดกรองข้อมูล 2 เงื่อนไขคือ รหัสสินค้าจาก-ถึง และเลขที่ใบสั่งผลิตจาก-ถึง

หากผู้ใช้ไม่ต้องการกำหนดเงื่อนไขดังกล่าวสามารถคลิก Check All ได้

Back

แก้ไขจอภาพบันทึกคำสั่งผลิต – ระบบควบคุมการผลิต (SF)
ที่จอภาพบันทึกคำสั่งผลิต แก้ไขการประมวลผล Add MRP ให้บันทึกเลขที่คำสั่งขายและรหัสโครงการดำเนินงาน (สำหรับสินค้าที่กำหนดวิธีการวางแผนการผลิต Order Policy แบบ L-LOT For LOT และ Supply Days = 0)
แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 13 เรื่อง (Bug Fixed)
รายการ ระบบงาน รายละเอียด
1 ควบคุมการจัดซื้อ แก้ไขการผ่านรายการรับสินค้า ส่วนของการสร้าง Log file สำหรับบันทึกปัญหาที่ผ่านรายการรับสินค้าไม่ได้ ให้สร้าง Log File ดังกล่าวไว้ที่ Location เดียวกับ ECONS.EXE
2 ควบคุมการผลิต แก้ไขการผ่านรายการปิดคำสั่งผลิต ส่วนของการสร้าง Log file สำหรับบันทึกปัญหาที่ผ่านรายการไม่ได้ ให้สร้าง Log File ดังกล่าวไว้ที่ Location เดียวกับ ECONS.EXE
3 ควบคุมการผลิต แก้ไขจอภาพปรับปรุงการผลิต ให้บันทึกจำนวนการผลิตแบบมีทศนิยมด้วย
4 บัญชีเจ้าหนี้ แก้ไขผ่านรายการจ่ายเงิน กรณีจ่ายเงินแบบ WHT แล้วทำให้ยอดเงินบัญชีพักเจ้าหนี้ไม่ถูกต้อง
5 บัญชีเจ้าหนี้ แก้ไขรายงานหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด.2 ให้แสดงมูลค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย ให้ตรงตามประเภทของเงินได้
6 บัญชีเจ้าหนี้ แก้ไขรายงานใบสำคัญตั้งหนี้ กรณีบันทึกใบกำกับภาษีหลายใบ และเป็น Vat Prorate รายงานไม่นำยอดภาษีซื้อที่ขอคืนไม่ได้ไปรวมกับค่าใช้จ่าย
7 บัญชีเจ้าหนี้ แก้ไขจอภาพผ่านรายการตั้งหนี้ กรณีรายการตั้งหนี้จ่ายเงินมัดจำเป็น Vat Prorate โปรแกรมบันทึก Balance ของยอดเงินมัดจำจ่ายไม่ถูกต้อง
8 บัญชีเจ้าหนี้ แก้ไขจอภาพบันทึกรายการตั้งหนี้ กรณีบันทึกใบกำกับภาษีหลายใบเมื่อเลือกภาษีประเภท Vat Prorate ให้ Default ประเภทการ Claim ภาษี = P
9 เงินทดรองจ่าย แก้ไขรายงานหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด.2 ให้แสดงมูลค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย ให้ตรงตามประเภทของเงินได้
10 เงินทดรองจ่าย แก้ไขจอภาพบันทึกเคลียร์เงินทดรอง กรณีบันทึกค่าใช้จ่ายโดยเลือกภาษีประเภท Vat Prorate ให้ Default ภาษีเรียกคืน = P
11 เงินสดย่อย แก้ไขรายงานหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด.2 ให้แสดงมูลค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย ให้ตรงตามประเภทของเงินได้
12 เงินสดย่อย แก้ไขจอภาพบันทึกเบิกเงินสดย่อย กรณีบันทึกรายการเบิกโดยเลือกภาษีประเภท Vat Prorate ให้ Default ภาษีเรียกคืน = P
13 ควบคุมสินค้าคงคลัง ปรับความเร็วหน้าจอยืนยัน Prelim ตอน Load Form

Back

Posted in ห้องสมุด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*