BySide V.1.03 Release Note

BySide V.1.03 Release Note

BySide Version นี้จัดทำรายงานรูปแบบใหม่ 6 รายงาน

รายงานราคาขายสินค้าล่าสุด – ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย(CO)
BySide V.1.03 Release Note-001-2

วัตถุประสงค์ :

  1. เพื่อแสดงรายการประวัติการส่งสินค้าล่าสุดตามลำดับที่ผู้ใช้ระบุได้
  2. ทราบราคาขายสินค้าล่าสุดของสินค้านั้น ๆ
  3. แสดงรายการสินค้าที่ไม่มีความเคลื่อนไหวตามช่วงเวลาที่ระบุ

BySide V.1.03 Release Note-001

หมายเหตุ ราคาล่าสุดของสินค้าที่ไม่มีความเคลื่อนไหวตามช่วงเวลาที่ระบุแสดงจากราคาขายล่าสุดที่เคยบันทึกไว้ในประวัติ

Back

รายงานใบจัดสินค้า – ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย(CO)
BySide V.1.03 Release Note-002-2

วัตถุประสงค์ :

  1. เพื่อแสดงรายการส่งสินค้าตามวันที่ส่ง และตามเลขที่ใบส่งสินค้า
  2. สามารถแสดงให้เห็นว่ารายการส่งสินค้านั้นมีสินค้าเพียงพอต่อการจัดส่งหรือไม่

BySide V.1.03 Release Note-002-1

รายงานราคาซื้อสินค้าล่าสุด – ระบบควบคุมการจัดซื้อ(PO)
BySide V.1.03 Release Note-003-2

วัตถุประสงค์ :

  1. เพื่อแสดงรายการประวัติซื้อสินค้าล่าสุดตามลำดับที่ผู้ใช้ระบุได้
  2. ทราบราคาซื้อสินค้าล่าสุดของสินค้านั้น ๆ
  3. แสดงรายการสินค้าที่ไม่มีความเคลื่อนไหวตามช่วงเวลาที่ระบุ

BySide V.1.03 Release Note-003-1

หมายเหตุ ราคาล่าสุดของสินค้าที่ไม่มีความเคลื่อนไหวตามช่วงเวลาที่ระบุแสดงจากราคาซื้อล่าสุดที่เคยบันทึกไว้ในประวัติ

Back

รายงานมูลค่าการผลิต – ระบบควบคุมการผลิต(SF)
BySide V.1.03 Release Note-004-2

วัตถุประสงค์ :
 

  เพื่อแสดงรายการคำสั่งผลิต โดยแสดงจำนวนที่ผลิต และมูลค่าตามต้นทุนมาตรฐาน

BySide V.1.03 Release Note-004-1

รายงานน้ำหนักผลิต – ระบบควบคุมการผลิต(SF)
BySide V.1.03 Release Note-005-2

วัตถุประสงค์ :
 

  เพื่อแสดงรายการคำสั่งผลิต โดยแสดงจำนวนที่ผลิต และน้ำหนักผลิต

BySide V.1.03 Release Note-005-1

ทะเบียนคุมคำสั่งตรวจสอบคุณภาพ – ระบบควบคุมคุณภาพ(QM)
BySide V.1.03 Release Note-006-2

วัตถุประสงค์ :
 

  เพื่อแสดงรายการคำสั่งตรวจสอบคุณภาพตามช่วงเวลาที่กำหนด ทั้งสถานะที่เปิด และที่ปิดแล้ว

BySide V.1.03 Release Note-006-1

Posted in BySide Release Note, Release Note, ห้องสมุด Tagged with: , ,

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*