ขอแสดงความยินดีกับ คุณกุลธัช  เทียนจวง  กรรมการผู้จัดการบริษัท

K.Kulathat

ในการสำเร็จหลักสูตร  Scrum Product Owner  เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561  จาก  SCRUM ALLIANCE

องค์กรจากสหรัฐอเมริกาที่มีการรับรองและมีกลุ่มสมาชิกผู้มีความเชี่ยวชาญที่ใหญ่ที่สุด มีชื่อเสียงและทรงอิทธิพลมากที่สุด

ใน Agile community  ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร และมีสมาชิกที่ได้รับการรับรองแล้วมากกว่า 500,000 คนทั่วโลก 

Product owner