จดหมายข่าว ECONS : พฤษภาคม 2559

 

เรียน BBS Valued Customer,

Newsletter_May

บริษัท บิสซิเนส บูลเลทีน เซอร์วิส จำกัด ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูล เพื่อประโยชน์ของท่าน ดังนี้

 

ECONS_logo

Update Feature in ECONS Version 2.13E

ECONS V2.13E Rvs 590005 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 8 รายการ ดังนี้

 

 

  • เพิ่มการทำงานส่วนของการรับสินค้าด้วย Barcode และ QR Code – ระบบควบคุมการจัดซื้อ(PO)
  • เพิ่มการทำงานส่วนของการเบิกวัตถุดิบด้วย Barcode และ QR Code – ระบบควบคุมการผลิต(SF)
  • เพิ่มการทำงานส่วนของการรับคืนวัตถุดิบด้วย Barcode และ QR Code – ระบบควบคุมการผลิต(SF)
  • เพิ่มการทำงานส่วนของการปิดคำสั่งผลิตด้วย Barcode และ QR Code – ระบบควบคุมการผลิต(SF)
  • เพิ่มการทำงานส่วนของการปรับปรุงจ่ายสินค้าด้วย Barcode และ QR Code –ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง(IC)
  • เพิ่มการทำงานส่วนของการโอนย้ายสินค้าด้วย Barcode และ QR Code – ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง(IC)
  • เพิ่มการกำหนดการสร้างรายการ QR Code อัตโนมัติ – ระบบระบบควบคุมสินค้าคงคลัง(IC), ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย(CO) และระบบควบคุมการผลิต(SF)
  • แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 4 เรื่อง (Bug Fixed)
     รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก

BySideV109.1

 

Update Feature in BySide V.1.17

BySide Version นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 2 รายการ ดังนี้

บทความ

 บทความ

ความสำคัญของ Reporting Plan

การเรียนรู้เพื่อใช้งานระบบ ERP หลายคนเข้าใจว่าเป็นการสอนให้ User บันทึกข้อมูลในระบบให้ได้

คนที่เข้ามาอบรมส่วนใหญ่ก็คือ พนักงานระดับปฏิบัติการ (User) การเรียนรู้เพียงเท่านี้เพียงพอแล้ว จริงหรือ?

                                                                                                                        รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก