จดหมายข่าว ECONS : ตุลาคม 2562
ECONSNEWS1062
 

เรียน BBS Valued Customer,

 

บริษัท บิสซิเนส บูลเลทีน เซอร์วิส จำกัด ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูล เพื่อประโยชน์ของท่าน ดังนี้

 
 
 
 

  ECONS_logo

  Update Feature in ECONS Version 2.13E
  ECONS V2.13E Rvs 620010 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 3 รายการ ดังนี้

   
   

  • จอภาพบันทึกการรับเงิน – ระบบบัญชีลูกหนี้ เพิ่มการบันทึกหมายเหตุในหน้ารายละเอียดการรับเงิน(AR)
  • จอภาพบันทึกการจ่ายเงิน – ระบบบัญชีเจ้าหนี้ เพิ่มการบันทึกหมายเหตุในหน้ารายละเอียดการจ่ายเงิน (AP)
  • แก้ไขหน้าจอบันทึกขออนุมัติการขอเบิกชดเชย ให้สามารถแก้ไขเลขที่บัญชีฝั่งเครดิตได้

  รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก

   

  BySideV109.1

  Update Feature in BySide
  BySide Version 1.58 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 2 รายการ ดังนี้

   

  • เพิ่มรูปแบบรายงานบัญชีแยกประเภท “แบบละเอียด”แสดงหมายเหตุเอกสาร
  • แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 2 เรื่อง (Bug Fixed)

  รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก