จดหมายข่าว ECONS :สิงหาคม 2559

 

เรียน BBS Valued Customer,

 

บริษัท บิสซิเนส บูลเลทีน เซอร์วิส จำกัด ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูล เพื่อประโยชน์ของท่าน ดังนี้

 

Newsletter_Aug

ECONS_logo

Update Feature in ECONS Version 2.13E

ECONS V2.13E Rvs 590008 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 6 รายการ ดังนี้

 

 • แก้ไขจอภาพข้อมูลสินค้าลูกค้า – ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย(CO) : เพิ่มการบันทึกราคาขายตามรหัสสถานที่ส่งของ
 • แก้ไขจอภาพบันทึก/แก้ไขการขายสินค้า – ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย(CO) : เพิ่มการบันทึก USERID, วันที่และเวลา ที่สร้างรายการและแก้ไขล่าสุด
 • ปรับการบันทึกข้อมูล และการแสดงผลรายงานให้แสดงเลขที่ใบแจ้งหนี้ และใบกำกับภาษีได้ 20 Digit
 • ปรับจอภาพการรับวางบิล – ระบบบัญชีเจ้าหนี้(AP) : เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการทำงาน
 • เพิ่มรายงานตรวจสอบสิทธิการใช้งาน – ระบบส่วนกลาง (GB)
 • แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 2 เรื่อง (Bug Fixed)
 •  รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก

BySideV109.1

 

Update Feature in BySide V.1.20

BySide Version นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 5 รายการ ดังนี้

    • เพิ่มรายงานสรุปรายการทางบัญชีแสดงตามรหัสบัญชี(AP) – ระบบบัญชีเจ้าหนี้(AP)
    • แก้ไขจอภาพบันทึก/แก้ไขการขายสินค้า – ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย(CO) : เพิ่มการบันทึก USERID, วันที่และเวลาที่สร้างรายการและแก้ไขล่าสุด
    • ปรับการแสดงผลรายงานให้แสดงเลขที่ใบแจ้งหนี้ และใบกำกับภาษีได้ 20 Digit
    • แก้ไขจอภาพตรวจสอบข้อมูลหลักสินค้าคงคลัง – ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง(IC)
    • แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 4 เรื่อง (Bug Fixed)
     รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก

บทความ

 บทความ