BUSINESS BULLETIN SERVICE Company Limited

ECONS News

HTML Editor - Full Version

 

 

 

 

ในเดือนมิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่จากสำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ได้นำคณะเข้าเยี่ยมชมสถานประกอบการที่ได้รับเงินสนับสนุนการโครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ERP) ในการจัดการและบูรณาการข้อมูลเพื่อสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในระดับสากล โดยผู้ประกอบการที่รับคัดเลือก ได้ไว้วางใจติดตั้งระบบงาน โดยที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ของสถานประกอบการ ร่วมต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากกรมฯ และชี้แจงการรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โดยผู้ประกอบการที่ได้รับคัดเลือก และติดตั้งระบบงาน ประกอบด้วย

     บริษัท วัสดุภัณฑ์คอนกรีต จำกัด  : ผลิตเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง และจำหน่ายเสาเข็มคอนกรีต และ ผลิตภัณฑ์อื่นๆ หลากหลายขนาด ตามความเหมาะสมกับงานก่อสร้างประเภทต่างๆ ทั้งงานก่อสร้างในโครงการทั่วไป, ที่พักอาศัย, โรงงาน, อาคารพาณิชย์ และมีบริการรับตอกเสาเข็ม มีประสบการณ์อันยาวนานกว่า 30 ปี ในธุรกิจเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง พร้อมด้วยบุคลากรที่มีความชำนาญในงาน ทำให้ได้รับความไว้วางใจและความเชื่อถือจากโครงการก่อสร้างที่สำคัญทั้งของ ภาครัฐและเอกชนเสมอมา

"โปรแกรม ECONS มีความครบถ้วนและรองรับกระบวนการทำงานได้อย่างดี"

            

ที่ปรึกษา คุณศิริวรรณ วงษ์เณร มีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาในการวางระบบ ERP มาเป็นเวลา 8 ปี

   บริษัท  เอ็น เอส ที ฟู้ด อินดัสทรี กรุ๊ป จำกัด  : ผู้ผลิตวัตถุปรุงแต่งอาหารและเครื่องดื่ม ให้กับผลิตภัณฑ์อาหารชื่อดังหลากหลายยี่ห้อ

"ECONS มี Feature ที่ครบถ้วน ด้วยต้นทุนที่คุ้มค่า และที่สำคัญคือที่ปรึกษาที่เก่งมาก"

.            

ที่ปรึกษา คุณกิตติศักดิ์ เปรมกิจ มีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาในการวางระบบ ERP มาเป็นเวลา 10 ปี