การขึ้นบรรยายประสบการณ์การให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาในหลักสูตรโครงการผู้ช่วยที่ปรึกษา 2559

บรรยาย@มจพ.040629_7203

 

คุณกิตติศักดิ์ เปรมกิจ ผู้จัดการแผนกที่ปรึกษา บริษัท บิสซิเนส บูเลทีน เซอร์วิส จำกัด ได้รับคำเชิญจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ในการขึ้นบรรยายประสบการณ์การให้คำปรึกษาที่ประสบความสำเร็จ แก่นักศึกษาในหลักสูตรโครงการผู้ช่วยที่ปรึกษา ในวันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2559
ณ ห้องสัมมนาบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 12 อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ กรุงเทพฯ

 

[huge_it_slider id=”8″]

 

 

 

โดยทางเราได้บรรยายถึงกรณีศึกษาต่างๆที่เกิดขึ้นจริง และแนวทางการ Implement ระบบจากประสบการณ์การให้คำปรึกษาของคุณกิตติศักดิ์
ทำให้นักศึกษาในโครงการผู้ช่วยซึ่งยังไม่เคยได้ปฏิบัติหน้าที่จริง เข้าใจถึงการทำงาน และหลักการวิธีคิดในการใช้ระบบ ERP เพื่อการแก้ปัญหาต่างๆให้กับลูกค้าได้มากขึ้น