ขอแสดงความยินดีกับ คุณกุลธัช  เทียนจวง  กรรมการผู้จัดการบริษัท

 K.Kulathat

ในการสำเร็จหลักสูตร  ScrumMaster  เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560  จาก  SCRUM ALLIANCE

องค์กรจากสหรัฐอเมริกาที่มีการรับรองและมีกลุ่มสมาชิกผู้มีความเชี่ยวชาญที่ใหญ่ที่สุด มีชื่อเสียงและทรงอิทธิพลมากที่สุด

ใน Agile community  ซึ่งเป็นองค์การไม่แสวงหากำไร  และมีสมาชิกที่ได้รับการรับรองแล้วมากกว่า 500,000 คนทั่วโลก 

 

   Scrum master