seminar_2018_08_20_23

ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์/ใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (เอกสารประกอบการสัมมนา)

"ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์/ใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e_Receipt)" (20-23 สิงหาคม 2561) สัมมนาล่าสุดกับกรมสรรพากรครับ 20-23 สิงหาคม 2561 ข้อกฎหมายไม่มีอะไรใหม่นะครับ แต่ขั้นตอนจะเปลี่ยนไปจากเดิมนะครับ ที่ขอเน้นอยู่ที่ หน้าที่ 25 : เดิม (เอกสารปี 2560) จะมีให้ใช้ Program Ultimate Sign and Vi ...
อ่านเพิ่มเติม
NewTaxLaw

รู้ไว้ได้กำไร กฏหมายใหม่ภาษีอากร (เอกสารเผยแพร่กรมสรรพากร)

"รู้ไว้ได้กำไร กฏหมายใหม่ภาษีอากร" (สิงหาคม 2561) สัมมนาล่าสุดกับกรมสรรพากรครับ 8,9 สิงหาคม 2561 รวบรวมกฎหมายใหม่ ที่ต้องรู้ เป็นประโยชน์ทั้งตัวผู้ประกอบการ นักลงทุน และบุคคลธรรมดาครับ (136 หน้าเองครับ) Link ไปยังต้นฉบับ (กรมสรรพากร) ...
อ่านเพิ่มเติม
/ / ห้องสมุด
ECONSPRS

PAYROLL Rvs 610007 : Release Note

PAYROLL Rvs 610007 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 3 รายการ ดังนี้ เพิ่มค่าลดหย่อนค่าฝากครรภ์และค่าคลอดบุตร และเบี้ยประกันสุขภาพ เพิ่มรายงานแสดงข้อมูลการลาออกของพนักงาน แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 1 เรื่อง (Bug Fixed) เพิ่มค่าลดหย่อนค่าฝากครรภ์และค่าคลอดบุตร และเบี้ยประกันสุขภาพ ปรับเพิ่มค่าลดหย่อ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ / ห้องสมุด
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 610007 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 610007 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 3 รายการ ดังนี้ ปรับปรุงรายงานงบทดลอง - ระบบบัญชีทั่วไป(GL) : เพิ่มเงื่อนไขส่วนงาน ปรับปรุงจอภาพการจ่ายเงิน - ระบบบัญชีเจ้าหนี้(AP) : ส่วนของการสร้างรายการจ่ายอัตโนมัติ แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 9 เรื่อง (Bug Fixed) ปรับปรุงรายงานงบทดลอง ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide V.1.43 Release Note

BySide Version 1.43 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 2 รายการ ดังนี้ ปรับปรุงการพิมพ์รายงานในระบบ BySide กรณีกำหนดการพิมพ์ออก PRINTER แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 2 เรื่อง (Bug Fixed) ปรับปรุงการพิมพ์รายงานในระบบ BySide กรณีกำหนดการพิมพ์ออก PRINTER เดิมการพิมพ์รายงานออก PRINTER โปรแกรมจะ Default Pri ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONS Implementation Case Study

การรับคืนสินค้า และคืนเงินให้แก่ลูกค้า

การรับคืนสินค้าและคืนเงินให้แก่ลูกค้า เนื่องจากลูกค้ายกเลิกกิจการ เผยแพร่เมื่อ ก.ค 61 ...
อ่านเพิ่มเติม
/ / ห้องสมุด
ECONSQuickTIPS

ตัวอย่าง ผังบัญชี : ซื้อมาขายไป ผลิต และบริการ (MYGL และ RDSME)

ผังบัญชี ระบบ My GL (จัดทำโดย สภาวิชาชีพบัญชี) ผังบัญชี ระบบ RDSME (จัดทำโดย กรมสรรพากร) สำหรับลูกค้าบางบริษัทที่กำลังเตรียมฐานข้อมูลสำหรับการขึ้นระบบใหม่ แต่เพิ่งดำเนินการกิจการ หรือ ไม่เคยจัดทำบัญชีเองเลย มักจะร้องขอให้ผังบัญชีมาตรฐานเอามาเป็นต้นแบบ เพื่อความมั่นใจว่า ได้ออกแบบผังบัญชีได้ตรงตามมาต ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide V.1.42 Release Note

BySide Version 1.42 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 4 รายการ ดังนี้ เพิ่มรายงานแสดงสถานะเครดิต - ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย (CO) ปรับปรุงรายงานประวัติการจัดซื้อเรียงตามวันที่ใบรับของ แสดงเลขที่ใบกำกับภาษี-ใบสำคัญตั้งหนี้ - ระบบควบคุมการจัดซื้อ (PO) ปรับปรุงรายงานให้แสดงคำอธิบายสินค้า(2) - ระบบควบคุมการจ ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 610006 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 610006 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 9 รายการ ดังนี้ ปรับปรุงจอภาพการวางแผนตารางการผลิต - ระบบการวางแผนการผลิต(PL) และจอภาพบันทึกแก้ไขใบตรวจนับ - ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง (IC) : แสดงคำอธิบายสินค้า(2) ปรับปรุงจอภาพสร้างคำสั่งผลิต - ระบบวางแผนการผลิต(PL) : เพื่มเงื่อนไขหมวดสินค้า, ก ...
อ่านเพิ่มเติม
dbd_valuehandbook

เอกสารเผยแพร่ : คู่มือการพัฒนามูลค่าเพิ่ม (Value Creation Hand Book)

ที่มา คลังความรู้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เผยแพร่เมื่อ มิ.ย. 61 (Download ตรงจาก www.dbd.go.th) ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide V.1.41 Release Note

BySide Version 1.41 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 5 รายการ ดังนี้ เพิ่มรายงานใบเบิกวัตถุดิบ/ชิ้นส่วน และรายงานใบนำส่งสินค้าจากการผลิต - ระบบควบคุมผลิต (SF) เพิ่มจอภาพบันทึกข้อมูลเป้าการขายของพนักงานขาย - ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย (CO) ปรับปรุงรายงานวิเคราะห์อายุเจ้าหนี้ - ระบบบัญเจ้าหนี้ (AP) : เพิ่ม ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 610005 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 610005 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 5 รายการ ดังนี้ เพิ่มฟิลด์เก็บข้อมูล กลุ่มพนักงานขาย - ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย(CO),ระบบกำหนดและจัดทำใบเสนอราคา(ES) ปรับปรุงจอภาพบันทึก/แก้ไขรายการตั้งหนี้(Vans Sales) - ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย(CO) ปรับปรุงจอภาพบันทึกรายการตั้งหนี้ - ระบบบัญชี ...
อ่านเพิ่มเติม
ภาพหน้าจอ 2561-05-20 เวลา 14.01.34

คู่มือเกณฑ์การตัดสินรางวัลสุดยอด_SMEs_แห่งชาติ ครั้งที่ 10

คู่มือเกณฑ์การตัดสินรางวัลสุดยอด_SMEs_แห่งชาติ ครั้งที่ 10 จากการสัมนาวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 หลักสูตร เพื่อพัฒนา และยกระดับผู้ประกอบการสู่มาตรฐานการบริหารจัดการธุรกิจ SME ตามแนวทางรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ(SME National Awards) ที่ รร.เดอะบาซาร์ รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ เอกสารประกอบการอบรม  Download ...
อ่านเพิ่มเติม
/ / ห้องสมุด
rd_wht_doc

หักภาษี ณ ที่จ่ายให้ถูกวิธีกับสรรพากร (เอกสารเผยแพร่กรมสรรพากร)

"หักภาษี ณ ที่จ่ายให้ถูกวิธีกับสรรพากร" (พฤษภาคม 2561) สัมมนาล่าสุดกับกรมสรรพากรครับ 15 พฤษภาคม 2561 version นี้ เป็นเอกสารประกอบการอบรมที่เข้าใจง่ายมาก เนื้อหาลึกและครบถ้วน ใครไม่มีแนะนำให้ load เก็บไว้อ้างอิงได้เลยครับ (164 หน้าเองครับ) Link ไปยังต้นฉบับ (กรมสรรพากร) ...
อ่านเพิ่มเติม

Instagram BBS

 • 7 เดือน ago by bbs_since1992 ข่าวดีสำหรับท่านที่สนใจเกี่ยวกับการบริหาร​ทรัพยากร​อย่างมีประสิทธิภาพ​ ทาง มหาวิทยาลัย​เทคโนโลยีพระจ
 • 7 เดือน ago by bbs_since1992 สวัสดี​ค่ะ​ วันนี้แอดมินมีภาพบรรยากาศ​งาน​ K2K ERP THINKING บริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ​ มาฝากก
 • 4 เดือน ago by bbs_since1992 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท บิสซ
 • 8 เดือน ago by bbs_since1992 บริษัท​ บิสซิเนส​ บูล​เล​ทีน​ เซอร์วิส​ จำกัด​ ผ่านการรับรองมาตรฐาน​ “โครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ
 • 10 เดือน ago by bbs_since1992 ประกาศวันหยุด​บริษัท​ออกแล้วค่ะ❤️ สำหรับ​เจ้าหน้าที่​ทุกท่านแพ็คกระเป๋าแพลนวันท่องเที่ยวกันได้เลย สำ
 • 4 เดือน ago by bbs_since1992 วันนี้คุณกิตติศักดิ์ เปรมกิจ ผู้จัดการแผนกที่ปรึกษา และคุณสราลักษณ์ แต้อุดมกุล ที่ปรึกษา เข้าให้คำปร
 • 11 เดือน ago by bbs_since1992 คุณกิตติศักดิ์​ เปรมกิจ​ ​ผู้บริหารของ​ BBS​ นำทีมพนักงานฝ่ายต่างๆเข้าอบรม​  #ISO29110  Requirements M
 • 8 เดือน ago by bbs_since1992 ข่าวดี​ ข่าวดี​ ปีนี้​ Depa​ แจกส่วนลดค่าซอฟต์แวร์​รายละ 10,000​บาท​ และลดย่อนภาษีได้ถึง​ 200% หากท่
 • 11 เดือน ago by bbs_since1992 เมื่อวัน​ที่​ 14​ ธันวาคม​ 2561​ บริษัท​ บิสซิเนส​ บูล​เล​ทีน​ เซอร์วิส​ จำกัด​ ได้รับคำปรึกษา​จาก อ
 • 11 เดือน ago by bbs_since1992 เมื่อวันที่​ 21​ ธันวาคม​ ที่ผ่านมานี้​ ผู้บริหาร​ของเรา​ คุณพรเทพ​ รัตนสถาพร​ และคุณกิตติศักดิ์​ เป
 • 11 เดือน ago by bbs_since1992 สวัสดี​ปีใหม่​ 2562​ BBS​ ขอขอบพระคุณ​ลูกค้าทุกท่านที่ให้ความเชื่อมั่นกับเรามาโดยตลอด​ และขอ​ขอบคุณ​
 • 24
  3 เดือน ago by bbs_since1992 24 สิงหาคม 2562 เป็นวันครบรอบ 27 ปี ❤️บริษัท บิสซิเนส บูลเลทีน เซอร์วิส จำกัด❤️ ในนามของตัวแทนพนักงา

Instagram #BBSECONS

 • Kick off N
  7 วัน ago Kick off New Project ERP Implementation โรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ #bbsecons 
 • 2 เดือน ago วันนี้มาอัด YouTube Channel CU radio ที่จุฬาฯ รายการ Inovative Wisdom หัวข้อ Lean รายการจะออกอากาศต้
 • 2 เดือน ago ถึงเวลาต้องนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในกระบวนการธุรกิจ วันนี้มาให้ความรู้เรื่องระบบ ERP ที่บริษัทผลิตสายไ
 • Informal g
  2 เดือน ago Informal group meeting To be ERP Consultant  #bbsecons 
 • 24
  3 เดือน ago 24 สิงหาคม 2562 เป็นวันครบรอบ 27 ปี ❤️บริษัท บิสซิเนส บูลเลทีน เซอร์วิส จำกัด❤️ ในนามของตัวแทนพนักงา
 • 3 เดือน ago ปิดโครงการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ปี 2562 อย่างเป็นทางการ ขอแสดงความยินดี
 • ECONSir In
  3 เดือน ago ECONSir Intelligence Report on Mobile โรงงานผลิตขิ้นส่วนพลาสติกสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์  #bbsecons 
 • 3 เดือน ago ปัญหาที่เรื้อรัง ฝังรากลึกมาเป็นเวลาหลายปี ทำให้หมดไปได้ด้วยความร่วมมือของคนทั้งองค์กร ปิดโครงการเพิ
 • 4 เดือน ago เมื่อคนสอนตั้งใจ และคนเรียนตั้งใจ จึงได้รับผลจากการพัฒนาองค์กรอย่างเต็มที่ ประทับใจครับ ปิดโครงการเพ
 • Work shop
  4 เดือน ago Work shop BI Technic ช่วยลดเวลาในการจัดทำรายงานเพื่อผู้บริหาร พนักงานส่วนใหญ่ใช้เวลาในการจัดทำรายงาน
 • 100
  4 เดือน ago 100 เรื่องที่ปรับปรุงสำเร็จภายใน 3 เดือนด้วยแนวคิด Agile ติดตามผลการเพิ่มผลิตภาพโรงงานผลิตสายไฟฟ้า #
 • 4 เดือน ago บรรยายเรื่องระบบต้นทุนการผลิต โรงงานผลิตยางรถยนต์  #bbsecons 

ความเห็นล่าสุด

หมวดหมู่