BySideV109.1

BySide V.1.41 Release Note

BySide Version 1.41 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 5 รายการ ดังนี้ เพิ่มรายงานใบเบิกวัตถุดิบ/ชิ้นส่วน และรายงานใบนำส่งสินค้าจากการผลิต - ระบบควบคุมผลิต (SF) เพิ่มจอภาพบันทึกข้อมูลเป้าการขายของพนักงานขาย - ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย (CO) ปรับปรุงรายงานวิเคราะห์อายุเจ้าหนี้ - ระบบบัญเจ้าหนี้ (AP) : เพิ่ม ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 610005 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 610005 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 5 รายการ ดังนี้ เพิ่มฟิลด์เก็บข้อมูล กลุ่มพนักงานขาย - ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย(CO),ระบบกำหนดและจัดทำใบเสนอราคา(ES) ปรับปรุงจอภาพบันทึก/แก้ไขรายการตั้งหนี้(Vans Sales) - ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย(CO) ปรับปรุงจอภาพบันทึกรายการตั้งหนี้ - ระบบบัญชี ...
อ่านเพิ่มเติม
ภาพหน้าจอ 2561-05-20 เวลา 14.01.34

คู่มือเกณฑ์การตัดสินรางวัลสุดยอด_SMEs_แห่งชาติ ครั้งที่ 10

คู่มือเกณฑ์การตัดสินรางวัลสุดยอด_SMEs_แห่งชาติ ครั้งที่ 10 จากการสัมนาวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 หลักสูตร เพื่อพัฒนา และยกระดับผู้ประกอบการสู่มาตรฐานการบริหารจัดการธุรกิจ SME ตามแนวทางรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ(SME National Awards) ที่ รร.เดอะบาซาร์ รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ เอกสารประกอบการอบรม  Download ...
อ่านเพิ่มเติม
/ / ห้องสมุด
rd_wht_doc

หักภาษี ณ ที่จ่ายให้ถูกวิธีกับสรรพากร (เอกสารเผยแพร่กรมสรรพากร)

"หักภาษี ณ ที่จ่ายให้ถูกวิธีกับสรรพากร" (พฤษภาคม 2561) สัมมนาล่าสุดกับกรมสรรพากรครับ 15 พฤษภาคม 2561 version นี้ เป็นเอกสารประกอบการอบรมที่เข้าใจง่ายมาก เนื้อหาลึกและครบถ้วน ใครไม่มีแนะนำให้ load เก็บไว้อ้างอิงได้เลยครับ (164 หน้าเองครับ) Link ไปยังต้นฉบับ (กรมสรรพากร) ...
อ่านเพิ่มเติม
CIT-RD-NOV-2017

คู่มือภาษีเงินได้นิติบุคคลกับรายจ่ายต้องห้าม (เอกสารเผยแพร่กรมสรรพากร)

"คู่มือภาษีเงินได้นิติบุคคลกับรายจ่ายต้องห้าม" (พฤศจิกายน 2560) ใกล้ยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปีกันแล้ว ผมจึงไปหาเอกสารเผยแพร่ของกรมสรรพากรเกี่ยวกับเรื่องนี้มา เผื่อมีท่านใดต้องการจะทบทวน เพื่อเอาไปใช้ปรับปรุงรายการก่อนส่งผู้สอบบัญชี ตอบข้อสงสัยของผู้สอบบัญชี ฯลฯ ซึ่งเอกสารนี้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดค ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 610004 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 610004 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 5 รายการ ดังนี้ ปรับปรุงจอภาพเบิกวัตถุดิบ- ระบบควบคุมการผลิต (SF) : เพิ่มแสดงจำนวนสินค้ารอผ่านรายการและจำนวนสุทธิ ปรับปรุงจอภาพบันทึกรายการรับสินค้า - ระบบควบคุมการจัดซื้อ (PO) : เพิ่มให้แสดงคำอธิบายสินค้า 2 ปรับปรุงจอภาพบันทึกรายการขายสินค้า ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide V.1.40 Release Note

BySide Version 1.40 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 2 รายการ ดังนี้ เพิ่มจอภาพบันทึกข้อมูลพนักงานขาย - ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย (CO) แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 4 เรื่อง (Bug Fixed) เพิ่มจอภาพบันทึกข้อมูลพนักงานขาย - ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย (CO) จอภาพใหม่สำหรับบันทึกข้อมูลพนักงานขาย โดยสามารถกำหนดข ...
อ่านเพิ่มเติม
ScrumAtScale-Logo-NavWeb-2

The Scrum@Scale Guide : The Definitive Guide to Scrum@Scale: Scaling that Works

  ผมคิดว่า บริษัทฯ ลูกค้าเราส่วนใหญ่รู้จัก SCRUM หรือไม่ ก็ Agility กันนะครับ เพราะเห็นว่ามีการนำไปใช้ในการพัฒนาองค์กรของบริษัทกันอย่างกว้างขวาง แถมในบางบริษัทอาจมีการทำ SCRUM มากกว่า 1 ทีมด้วยซ้ำ พอทีมมีมาก ๆ เข้า การกำหนดทิศทาง การประสานงาน การจัดการ การรายงาน ฯลฯ ก็สับสนครับ ท่านอาจารย์ Dr. Jeff ...
อ่านเพิ่มเติม
bg_ECONS

ECONS V2.13E Rvs 610003 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 610003 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 3 รายการ ดังนี้ เพิ่มการแสดงข้อมูลคำอธิบายสินค้า 2 ใน Lookup รหัสสินค้า ปรับปรุงจอภาพบันทึกใบขอซื้อ - ระบบควบคุมการจัดซื้อ (PO) แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 3 เรื่อง (Bug Fixed) เพิ่มการแสดงข้อมูลคำอธิบายสินค้า 2 ใน Lookup รหัสสินค้า เพิ่มก ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide V.1.39 Release Note

BySide Version 1.39 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 4 รายการ ดังนี้ เพิ่ม Feature Auto PO/CO - ระบบควบคุมการจัดซื้อ (PO), ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย (CO) ปรับปรุงจอภาพส่งออกข้อมูล ภงด.3,53 (Text File) - ระบบบัญชีเจ้าหนี้ (AP) :เพิ่มข้อมูลที่อยู่ใน Text File เพื่อให้รองรับโปรแกรมแบบยื่นรายการภาษีเงินได้ห ...
อ่านเพิ่มเติม
scrum manual

The Definitive Guide to Scrum : The Rules of the Game (คู่มือ Scrum : ฉบับภาษาไทย)

  ผมเป็น follower ของ กลุ่ม FB Agile66 ครับ ทางกลุ่มได้ Share Version ภาษาไทยของ คู่มือ Scrum มาให้ศึกษาอ้างอิงกันครับ เห็นว่ามีประโยชน์กับทีมและลูกค้าครับ จึง link เอกสารมาให้ดูสะดวก ๆ ครับ สำรอง English Version (สำรอง) ที่มา : scrumguides.org ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

รายงานประมาณการเงินสด (Cash Flow Projection Report)

รายงานประมาณการกระแสเงินสด (Cash Flow Projection Report) โปรแกรม BySide V.1.37 ระบบบัญชีทั่วไป (GL) ได้เพิ่มรายงานประมาณการกระแสเงินสด หรือ Cash Flow มีวัตถุประสงค์ใช้แสดงข้อมูลประมาณการรายรับและรายจ่าย เพื่อให้ผู้ใช้สามารถประมาณการสภาพคล่องทางการเงินได้ ซึ่งผู้ใช้สามารถกำหนดข้อมูลที่ใช้ในการประมาณก ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide V.1.38 Release Note

BySide Version 1.38 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 5 รายการ ดังนี้ เพิ่มจอภาพการกำหนดข้อกำหนดหลักระบบงาน - ระบบพื้นฐาน : จอภาพใหม่ เพิ่มจอภาพบันทึก/แก้ไขศูนย์การผลิตและเครื่องจักร - ระบบโครงสร้างและขั้นตอนการผลิต (BM) เพิ่มจอภาพบันทึก/แก้ไขใบสำคัญ - ระบบบัญชีทั่วไป (GL) เพิ่มการแสดงข้อมูลคำอธิบายสิน ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 610002 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 610002 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 7 รายการ ดังนี้ เพิ่ม Library Program ที่ใช้ในการ Transfer ข้อมูล QR Code ระหว่าง VDI กับ PC – ระบบงาน ANS เพิ่มการทำงานให้สามารถอนุมัติใบขอซื้อผ่าน MERQry เพิ่ม Feature การขาย Factoring - ระบบบัญชีลูกหนี้ (AR) แก้ไขจอภาพศูนย์การผลิต - ระบบเพ ...
อ่านเพิ่มเติม
article_20170712101625

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับงบกระแสเงินสด ** เอกสารเผยแพร่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า **

ที่มา : web site กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ > คลังความรู้ > บทความที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี ECONS ทำงบกระแสเงินสดได้หรือไม่? เคยมีคำถามมาถึงผมครับว่า ECONS ทำงบกระแสเงินสดได้หรือไม่ ผมตอบไปว่า ทำได้แต่ต้องประกอบด้วย 2 เงื่อนไข คือ ผังบัญชีและการบันทึกบัญชี ที่ระบุ/บันทึกจะต้องสอดคล้องกับ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ / ห้องสมุด
Libre (1)

โปรแกรมช่วยในการบริหารงานโครงการ Project Libre

การบริหารงานโครงการ(Project Management) ต้องการ Software ที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับงานโครงการเพื่อช่วยเก็บข้อมูล และจัดทำรายงาน เริ่มตั้งแต่จัดทำแผนงานโครงการ, ดำเนินงานตามแผน, การปรับเปลี่ยนแผน และการบันทึกต้นทุนของโครงการ Software ที่พวกเราส่วนใหญ่รู้จักกันคือ Microsoft Project ที่รองรับการทำงานตามควา ...
อ่านเพิ่มเติม
/ / ห้องสมุด
BySideV109.1

BySide V.1.37 Release Note

BySide Version 1.37 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 4 รายการ ดังนี้ เพิ่มรายงานการจัดพิมพ์ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) - ระบบบัญชีลูกหนี้ (AR) : รายงานใหม่พิมพ์เป็นรูปแบบ PDF เพิ่มจอภาพบันทึก/แก้ไขโครงสร้างสินค้า (BOM) - ระบบโครงสร้างและขั้นตอนการผลิต (BOM) เพิ่มรายงานประมาณการกระแสเงินส ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 610001 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 610001 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 3 รายการ ดังนี้ ปรับปรุงจอภาพ คำนวณ Part Routing Critical Factor – ระบบการวางแผนการผลิต (PL) ปรับปรุงจอภาพ Rough Cut Capacity Review – ระบบการวางแผนการผลิต (PL) แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 6 เรื่อง (Bug Fixed) ปรับปรุงจอภาพ คำนวณ Part Rout ...
อ่านเพิ่มเติม

Instagram BBS

 • 81
  7 เดือน ago by bbs_since1992 วันนี้(8/11/61)เจ้าหน้าที่​ของ​ BBS​ ได้เข้าร่วมงาน Blockchain for Management and Transformation “บร
 • 10 เดือน ago by bbs_since1992 เก็บตกภาพบรรยากาศ​งาน​ Industrial Supply Chain Logistics Conference 2018 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรต
 • 6 เดือน ago by bbs_since1992 สวัสดี​ปีใหม่​ 2562​ BBS​ ขอขอบพระคุณ​ลูกค้าทุกท่านที่ให้ความเชื่อมั่นกับเรามาโดยตลอด​ และขอ​ขอบคุณ​
 • 6 เดือน ago by bbs_since1992 คุณกิตติศักดิ์​ เปรมกิจ​ ​ผู้บริหารของ​ BBS​ นำทีมพนักงานฝ่ายต่างๆเข้าอบรม​  #ISO29110  Requirements M
 • 5 เดือน ago by bbs_since1992 ประกาศวันหยุด​บริษัท​ออกแล้วค่ะ❤️ สำหรับ​เจ้าหน้าที่​ทุกท่านแพ็คกระเป๋าแพลนวันท่องเที่ยวกันได้เลย สำ
 • 6 เดือน ago by bbs_since1992 เมื่อวันที่​ 21​ ธันวาคม​ ที่ผ่านมานี้​ ผู้บริหาร​ของเรา​ คุณพรเทพ​ รัตนสถาพร​ และคุณกิตติศักดิ์​ เป
 • 2 เดือน ago by bbs_since1992 สวัสดี​ค่ะ​ วันนี้แอดมินมีภาพบรรยากาศ​งาน​ K2K ERP THINKING บริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ​ มาฝากก
 • 8 เดือน ago by bbs_since1992 เมื่อวันที่​5 ตุลาคม​ 2561​ที่่ผ่าน​ BBS​ ได้มีการ Kick​ off เซ็นสัญญา​โครงการร่วมกับ​ UNA​ ซึ่งเป็น
 • 2 เดือน ago by bbs_since1992 ข่าวดีสำหรับท่านที่สนใจเกี่ยวกับการบริหาร​ทรัพยากร​อย่างมีประสิทธิภาพ​ ทาง มหาวิทยาลัย​เทคโนโลยีพระจ
 • 6 เดือน ago by bbs_since1992 เมื่อวัน​ที่​ 14​ ธันวาคม​ 2561​ บริษัท​ บิสซิเนส​ บูล​เล​ทีน​ เซอร์วิส​ จำกัด​ ได้รับคำปรึกษา​จาก อ
 • 3 เดือน ago by bbs_since1992 บริษัท​ บิสซิเนส​ บูล​เล​ทีน​ เซอร์วิส​ จำกัด​ ผ่านการรับรองมาตรฐาน​ “โครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ
 • 3 เดือน ago by bbs_since1992 ข่าวดี​ ข่าวดี​ ปีนี้​ Depa​ แจกส่วนลดค่าซอฟต์แวร์​รายละ 10,000​บาท​ และลดย่อนภาษีได้ถึง​ 200% หากท่

Instagram #BBSECONS

 • LeanAgile
  7 วัน ago Lean+Agile การคิดวิธีการทำงานใหม่ๆ เกิดจากการนำวิธีการที่ใช้งานจริงได้อยู่แล้วมาผสมผสานกันในสัดส่วนท
 • 2 สัปดาห์ ago สัมนาโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิคส์อัจฉริยะ  #bbsecons 
 • Genba kaiz
  2 สัปดาห์ ago Genba kaizen เมื่อได้ข้อมูล OEE เราต้องลงไปที่พื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหา โรงงานผลิตยางโฟม  #bbs 
 • 2 สัปดาห์ ago อบรมเรื่อง Autonomous Maintenance ให้ผู้ผลิตยางรถยนต์ เมื่อการบำรุงรักษาเครื่องจักรไม่ใช่ความรับผิดช
 • 3 สัปดาห์ ago นำเสนอความคืบหน้าของการให้คำปรึกษาเพื่อเพิ่มผลิตภาพ ในโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ กรมส่งเสริมอุตสา
 • 4 สัปดาห์ ago เมื่อนำข้อมูลการผลิตในระบบ ERP ECONS มาใช้ดำเนินกิจกรรมเพิ่มผลผลิต โรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ได้ผลลัพธ
 • 1 เดือน ago อบรมวิธีการวางแผนและควบคุมกิจกรรมการเพิ่มผลผลิตให้ยั่งยืน โรงงานผลิตภัณฑ์พลาสติก  #bbsecons 
 • 1 เดือน ago ให้คำปรึกษาในการเพิ่มผลผลิต โรงงานผลิตยางหุ้มฉนวนสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ #bbsecons 
 • 1 เดือน ago ให้คำปรึกษาในการวิเคราะห์ข้อมูลการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิตโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ #bbsecons 
 • 1 เดือน ago ให้คำแนะนำในการจัดทำงบต้นทุนการผลิต และรายงานการผลิตด้วยระบบ ECONS โรงงานผลิตชิ้นส่วนพลาสติก  #bbseco 
 • Work shop
  2 เดือน ago Work shop วิธีการบันทึกรายงานการผลิตให้กับโรงงานผลิตสายไฟซึ่งยังไม่มีระบบ ERP เพื่อใช้วิเคราะห์ปัญหา
 • 2 เดือน ago ให้บริการ MA Update program ECONS ลูกค้าบริษัทผู้ผลิตสกรูและหมุดย้ำสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์และเฟอร์นิเจ

ความเห็นล่าสุด

หมวดหมู่