BySideV109.1

BySide V.1.38 Release Note

BySide Version 1.38 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 5 รายการ ดังนี้ เพิ่มจอภาพการกำหนดข้อกำหนดหลักระบบงาน - ระบบพื้นฐาน : จอภาพใหม่ เพิ่มจอภาพบันทึก/แก้ไขศูนย์การผลิตและเครื่องจักร - ระบบโครงสร้างและขั้นตอนการผลิต (BM) เพิ่มจอภาพบันทึก/แก้ไขใบสำคัญ - ระบบบัญชีทั่วไป (GL) เพิ่มการแสดงข้อมูลคำอธิบายสิน ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 610002 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 610002 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 7 รายการ ดังนี้ เพิ่ม Library Program ที่ใช้ในการ Transfer ข้อมูล QR Code ระหว่าง VDI กับ PC – ระบบงาน ANS เพิ่มการทำงานให้สามารถอนุมัติใบขอซื้อผ่าน MERQry เพิ่ม Feature การขาย Factoring - ระบบบัญชีลูกหนี้ (AR) แก้ไขจอภาพศูนย์การผลิต - ระบบเพ ...
อ่านเพิ่มเติม
article_20170712101625

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับงบกระแสเงินสด ** เอกสารเผยแพร่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า **

ที่มา : web site กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ > คลังความรู้ > บทความที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี ECONS ทำงบกระแสเงินสดได้หรือไม่? เคยมีคำถามมาถึงผมครับว่า ECONS ทำงบกระแสเงินสดได้หรือไม่ ผมตอบไปว่า ทำได้แต่ต้องประกอบด้วย 2 เงื่อนไข คือ ผังบัญชีและการบันทึกบัญชี ที่ระบุ/บันทึกจะต้องสอดคล้องกับ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ / ห้องสมุด
Libre (1)

โปรแกรมช่วยในการบริหารงานโครงการ Project Libre

การบริหารงานโครงการ(Project Management) ต้องการ Software ที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับงานโครงการเพื่อช่วยเก็บข้อมูล และจัดทำรายงาน เริ่มตั้งแต่จัดทำแผนงานโครงการ, ดำเนินงานตามแผน, การปรับเปลี่ยนแผน และการบันทึกต้นทุนของโครงการ Software ที่พวกเราส่วนใหญ่รู้จักกันคือ Microsoft Project ที่รองรับการทำงานตามควา ...
อ่านเพิ่มเติม
/ / ห้องสมุด
BySideV109.1

BySide V.1.37 Release Note

BySide Version 1.37 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 4 รายการ ดังนี้ เพิ่มรายงานการจัดพิมพ์ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) - ระบบบัญชีลูกหนี้ (AR) : รายงานใหม่พิมพ์เป็นรูปแบบ PDF เพิ่มจอภาพบันทึก/แก้ไขโครงสร้างสินค้า (BOM) - ระบบโครงสร้างและขั้นตอนการผลิต (BOM) เพิ่มรายงานประมาณการกระแสเงินส ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 610001 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 610001 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 3 รายการ ดังนี้ ปรับปรุงจอภาพ คำนวณ Part Routing Critical Factor – ระบบการวางแผนการผลิต (PL) ปรับปรุงจอภาพ Rough Cut Capacity Review – ระบบการวางแผนการผลิต (PL) แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 6 เรื่อง (Bug Fixed) ปรับปรุงจอภาพ คำนวณ Part Rout ...
อ่านเพิ่มเติม
rd-seminar-23-26-jan-2018

เอกสารประกอบการสัมมนาภาษี “ก้าวสู่ยุคดิจิทัล Thailand 4.0 กับ e-Tax Invoice & e-Receipt”

เอกสารประกอบการสัมมนาภาษี "ก้าวสู่ยุคดิจิทัล Thailand 4.0 กับ e-Tax Invoice & e-Receipt" (23-26 มกราคม 2561) สัมมนารอบนี้ มีเอกสารประกอบการสัมมนา 2 ชุด ชุดแรกเป็นเรื่อง ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ สัมมนาในวันที่ 23 และ 25 ม.ค. 61 เอกสารมีจำนวน 77 หน้า อธิบายเรื่อง ความเป็นมา, ภาพ ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide V.1.36 Release Note

BySide Version 1.36 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 1 รายการ ดังนี้ ปรับปรุงรายงานลูกหนี้ค้างชำระและรายงานลูกหนี้คงค้างตามสกุลเงิน - ระบบบัญชีลูกหนี้ (AR) : เพิ่มเงื่อนไขให้แสดงวันที่ครบกำหนด ตามใบวางบิล หรือใบแจ้งหนี้ ปรับปรุงรายงานลูกหนี้ค้างชำระและรายงานลูกหนี้คงค้างตามสกุลเงิน - ระบบบัญชีลูกหนี้ ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 600012 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 600012 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 5 รายการ ดังนี้ ปรับปรุงจอภาพบันทึกรายการรับสินค้า – ระบบควบคุมการจัดซื้อ (PO) : Lookup ลำดับที่เพิ่มให้ค้นหาคำอธิบาย 2 ได้ ปรับปรุงจอภาพปรับปรุงยอดสินค้าคงคลัง – ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง (IC) : เพิ่มแสดงชื่อโครงการ ปรับปรุงจอภาพบันทึกรายการตั้ ...
อ่านเพิ่มเติม
ManualECONS

กรณีศึกษา : ปรับปรุง ECONS ให้รองรับ Fuel Fleet Card

ลูกค้า ECONS หลายท่านคงรู้จัก บัตร PTT Fleet Card กันนะครับ และคงมีหลายบริษัทที่ใช้งาน PTT Fleet Card นี้อยู่ อันเนื่องจากความสะดวก ประโยชน์จากสินเชื่อ การควบคุมภายใน และความปลอดภัย (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก) สำหรับผู้ที่ใช้ PTT Fleet Card จะทราบว่า ทางผู้ให้บริการจะมี File XML ส่งข้อมูลการเติมน ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide V.1.35 Release Note

BySide Version 1.35 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 1 รายการ ดังนี้ แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 3 เรื่อง (Bug Fixed) แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 3 เรื่อง (Bug Fixed) รายการ ระบบงาน รายละเอียด 1 ควบคุมการจัดจำหน่าย แก้ไขจอภาพปรับปรุงจำนวนสินค้าตามใบส่ง เนื่องจากมีการแก้ไขให้คิดราคาส่งตามคลังส่งจ ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 600011 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 600011 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 2 รายการ ดังนี้ ปรับปรุงข้อกำหนดรายงานทางการเงิน (Report Writer) – ระบบบัญชีทั่วไป (GL) : เพิ่มให้ระบุส่วนงาน แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 8 เรื่อง (Bug Fixed) ปรับปรุงข้อกำหนดรายงานทางการเงิน (Report Writer) – ระบบบัญชีทั่วไป (GL) ในส่วนขอ ...
อ่านเพิ่มเติม
seminar_171110

ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีซื้อต้องห้าม (เอกสารสัมมนาภาษี)

เอกสารสัมมนาภาษี "ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีซื้อต้องห้าม" (21-24 พฤศจิกายน 2560) สัมมนาเรื่อง "ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีซื้อต้องห้าม" รอบนี้ เอกสาร ส่วนใหญ่เป็นการทบทวนความรู้เก่า ๆ ครับ แต่มี update เกี่ยวกับ e-tax invoice และ e-receipt เพิ่มขึ้นมาช่วงท้าย แต่เอามาอ่านทบทวนกันอีกรอบก็ดีครับ เพราะผมเองบา ...
อ่านเพิ่มเติม
newenterpriseNewta

ผู้ประกอบการก้าวไกล รู้กฎหมายใหม่ (เอกสารสัมมนาภาษี)

เอกสารสัมมนาภาษี "ผู้ประกอบการก้าวไกล รู้กฎหมายใหม่" (3 กรกฎาคม 2560) กรมสรรพากรได้จัดสัมมนา "ผู้ประกอบการก้าวไกล รู้กฎหมายใหม่" เมื่อ 3 กรกฎาคม 2560 ตอนแรกผมไม่ได้สนใจเพราะน่าจะพื้น ๆ แต่พอเอาเอกสารมาดูก็เห็นว่าสรุปได้ดี ทั้ง่ส่วนที่เป็นภาษีของบุคคลธรรมดา นิติบุคคล แถมอัพเดทแบบสรุป ๆ เกี่ยวกับมาตรก ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide V.1.34 Release Note

BySide Version 1.34 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 2 รายการ ดังนี้ เพิ่มรายงานประวัติคำสั่งผลิต - ระบบควบคุมการผลิต (SF) : รายงานใหม่มี 3 รูปแบบ คือ แสดงตามรหัสสินค้า, แสดงตามรหัสลูกค้า และแสดงตามวันที่ปิดคำสั่งผลิต แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 2 เรื่อง (Bug Fixed) เพิ่มรายงานประวัติคำสั่งผลิต - ร ...
อ่านเพิ่มเติม
/ / ห้องสมุด
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 600010 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 600010 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 4 รายการ ดังนี้ ปรับปรุงรายงานลูกหนี้รายตัว (STDAR6033) – ระบบบัญชีลูกหนี้ (AR) : เพิ่มเงื่อนไขรหัสสถานที่ ปรับปรุงจอภาพบันทึกคำสั่งขาย – ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย (CO) : ให้สามารถเลือกพิมพ์รายงานได้มากกว่า 1 รูปแบบ ปรับปรุงจอภาพข้อมูลหลัก Run ...
อ่านเพิ่มเติม
/ / ห้องสมุด
rdcalcdepreok

การคำนวณค่าเสื่อมราคา (เครื่องมือช่วยคำนวณรายการทางบัญชีเป็นรายการทางภาษี)

ที่มา กรมสรรพากร Link ไปยังต้นฉบับ (กรมสรรพากร) Download Spreadsheet ช่วยคำนวณภาษี พร้อมคำอธิบาย : การคำนวณค่าเสื่อมราคา ...
อ่านเพิ่มเติม

Instagram BBS

 • 8 เดือน ago by bbs_since1992 กลับมาอีกครั้งกับงาน Industrial Supply Chain Logistics Conference 2018 ในปีนี้งานจะจัดวันที่ 23-24 ส
 • 3 เดือน ago by bbs_since1992 สวัสดี​ปีใหม่​ 2562​ BBS​ ขอขอบพระคุณ​ลูกค้าทุกท่านที่ให้ความเชื่อมั่นกับเรามาโดยตลอด​ และขอ​ขอบคุณ​
 • 2 เดือน ago by bbs_since1992 ประกาศวันหยุด​บริษัท​ออกแล้วค่ะ❤️ สำหรับ​เจ้าหน้าที่​ทุกท่านแพ็คกระเป๋าแพลนวันท่องเที่ยวกันได้เลย สำ
 • 3 เดือน ago by bbs_since1992 เมื่อวัน​ที่​ 14​ ธันวาคม​ 2561​ บริษัท​ บิสซิเนส​ บูล​เล​ทีน​ เซอร์วิส​ จำกัด​ ได้รับคำปรึกษา​จาก อ
 • 1 สัปดาห์ ago by bbs_since1992 บริษัท​ บิสซิเนส​ บูล​เล​ทีน​ เซอร์วิส​ จำกัด​ ผ่านการรับรองมาตรฐาน​ “โครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ
 • 3 เดือน ago by bbs_since1992 เมื่อวันที่​ 21​ ธันวาคม​ ที่ผ่านมานี้​ ผู้บริหาร​ของเรา​ คุณพรเทพ​ รัตนสถาพร​ และคุณกิตติศักดิ์​ เป
 • 6 เดือน ago by bbs_since1992 เมื่อวันที่​5 ตุลาคม​ 2561​ที่่ผ่าน​ BBS​ ได้มีการ Kick​ off เซ็นสัญญา​โครงการร่วมกับ​ UNA​ ซึ่งเป็น
 • 81
  5 เดือน ago by bbs_since1992 วันนี้(8/11/61)เจ้าหน้าที่​ของ​ BBS​ ได้เข้าร่วมงาน Blockchain for Management and Transformation “บร
 • 3 เดือน ago by bbs_since1992 คุณกิตติศักดิ์​ เปรมกิจ​ ​ผู้บริหารของ​ BBS​ นำทีมพนักงานฝ่ายต่างๆเข้าอบรม​  #ISO29110  Requirements M
 • 2 สัปดาห์ ago by bbs_since1992 ข่าวดี​ ข่าวดี​ ปีนี้​ Depa​ แจกส่วนลดค่าซอฟต์แวร์​รายละ 10,000​บาท​ และลดย่อนภาษีได้ถึง​ 200% หากท่
 • 7 เดือน ago by bbs_since1992 เก็บตกภาพบรรยากาศ​งาน​ Industrial Supply Chain Logistics Conference 2018 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรต
 • 7 เดือน ago by bbs_since1992 ขอเชิญชวน​ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน Industril Supply Chain Logistics Conference 2018 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพ

Instagram #BBSECONS

 • 19 ชั่วโมง ago ติดตามผลการเพิ่มผลผลิตหลังจาก 1 สัปดาห์โรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์พลาสติก เป้าหมายเพิ่มผลผลิต 20% โดยก
 • 2 วัน ago ให้คำปรึกษาในการปรับปรุงกระบวนการผลิต โรงงานผู้ผลิตยางรถยนต์  #bbsecons 
 • 3 วัน ago ให้คำปรึกษาในการปรับปรุงระบบควบคุมสินค้าคงคลังและกระบวนการผลิต โรงงานผลิตน๊อต สกรู สำหรับอุตสาหกรรมย
 • 3 วัน ago ให้คำปรึกษาในการเพิ่มผลผลิตโรงงานอุตสาหกรรมผลิตยางปูพื้นรถยนต์ #bbsecons 
 • 1 สัปดาห์ ago ให้คำปรึกษาในการเพิ่มผลผลิต โรงงานผลิตชิ้นส่วนพลาสติกสำหรัยอุตสาหกรรมยานยนต์ #bbsecons 
 • 1 สัปดาห์ ago บริษัท​ บิสซิเนส​ บูล​เล​ทีน​ เซอร์วิส​ จำกัด​ ผ่านการรับรองมาตรฐาน​ “โครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ
 • 2 สัปดาห์ ago ข่าวดี​ ข่าวดี​ ปีนี้​ Depa​ แจกส่วนลดค่าซอฟต์แวร์​รายละ 10,000​บาท​ และลดย่อนภาษีได้ถึง​ 200% หากท่
 • 2 เดือน ago ประกาศวันหยุด​บริษัท​ออกแล้วค่ะ❤️ สำหรับ​เจ้าหน้าที่​ทุกท่านแพ็คกระเป๋าแพลนวันท่องเที่ยวกันได้เลย สำ
 • 3 เดือน ago สวัสดี​ปีใหม่​ 2562​ BBS​ ขอขอบพระคุณ​ลูกค้าทุกท่านที่ให้ความเชื่อมั่นกับเรามาโดยตลอด​ และขอ​ขอบคุณ​
 • 3 เดือน ago คุณกิตติศักดิ์​ เปรมกิจ​ ​ผู้บริหารของ​ BBS​ นำทีมพนักงานฝ่ายต่างๆเข้าอบรม​  #ISO29110  Requirements M
 • 3 เดือน ago เมื่อวันที่​ 21​ ธันวาคม​ ที่ผ่านมานี้​ ผู้บริหาร​ของเรา​ คุณพรเทพ​ รัตนสถาพร​ และคุณกิตติศักดิ์​ เป
 • 3 เดือน ago เมื่อวัน​ที่​ 14​ ธันวาคม​ 2561​ บริษัท​ บิสซิเนส​ บูล​เล​ทีน​ เซอร์วิส​ จำกัด​ ได้รับคำปรึกษา​จาก อ

ความเห็นล่าสุด

หมวดหมู่