ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 580004 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 580004 : Release Note ECONS V2.13E Rvs 580004  นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 5 รายการ ดังนี้ ปรับเพิ่มการบันทึกข้อมูล และพิมพ์รายงานภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.2   : แก้ไข 3 ระบบงานคือ AP, AV, PC ปรับหน้าจอรับเงินให้บันทึกเลขที่ใบกำกับภาษีซ้ำกันได้ ปรับหน้าจอตั้งลูกหนี้ให้สาม ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide V.1.06 Release Note

BySide V.1.06 Release Note BySide Version นี้จัดทำรายงานใหม่ 3 รายงาน, ปรับการบันทึกโครงการดำเนินงาน และปรับปรุงการค้นหาข้อมูลของ Look Up รายงานป้ายบ่งชี้สถานะ - ระบบควบคุมการผลิต (SF) : รายงานใหม่ รายงานการรับเงินมัดจำ - ระบบบัญชีลูกหนี้ (AR) : รายงานใหม่ รายงานการหักเงินประกันผลงาน - ระบบบัญชีลูกห ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide V.1.05 Release Note

BySide V.1.05 Release Note BySide Version นี้ มีการจัดทำรายงานใหม่ 4 รายงาน (4 รูปแบบ) รายงานสรุปต้นทุนคำสั่งผลิต – ระบบต้นทุนการผลิต(CS) รายงานผลการผลิตประจำวัน – ระบบควบคุมการผลิต (SF) รายงาน Cost Saving – ระบบควบคุมการจัดซื้อ (PO) รายงาน Cost Avoidance – ระบบควบคุมการจัดซื้อ (PO) รายงานสรุปต้นทุน ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 580003 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 580003 : Release Note ECONS V2.13E Rvs 580003 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 4 รายการ ดังนี้ ปรับปรุงจอภาพ บันทึก/แก้ไข เวลาประจำวัน 2 - ระบบควบคุมการผลิต (SF) : มีการแก้ไข 2 ประเด็น เพื่อให้เก็บเวลาสูญเสีย เวลา Set up ในกรณีที่ซับซ้อนได้มากขึ้น เพิ่มการอ้างอิงโครงการบนเอกสาร อีก ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide V.1.04 Release Note

BySide V.1.04 Release Note BySide Version นี้ มีการเพิ่มระบบบริหารโครงการ เพื่อจัดเก็บข้อมูลหลักโครงการ, จัดทำรายงานใหม่ 6 รายงาน (8 รูปแบบ) และ เพิ่ม 5 รูปแบบใน 3 รายงานเดิม รายงานสถานะใบแจ้งหนี้ – ระบบบัญชีลูกหนี้ (AR) (ใหม่) รายงานใบตรวจสอบชิ้นงาน – ระบบควบคุมคุณภาพ (QM) (ใหม่) รายงานใบรับรองการว ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 580002 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 580002 : Release Note ECONS V2.13E Rvs 580002  นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 8 รายการ ดังนี้ เพิ่มการเก็บประวัติการแก้ไขข้อมูลโครงสร้างสินค้า ระบบโครงสร้างและขั้นตอนการผลิต (BOM/Routing) : ทำให้สามารถตรวจสอบได้ว่า BOM ถูกแก้ไขเมื่อใด อย่างไร และโดยใคร จากรายงาน เพิ่มการอ้างอิงโค ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide V.1.03 Release Note

BySide V.1.03 Release Note BySide Version นี้จัดทำรายงานรูปแบบใหม่ 6 รายงาน รายงานราคาขายสินค้าล่าสุด – ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย(CO) รายงานใบจัดสินค้า – ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย(CO) รายงานราคาซื้อสินค้าล่าสุด – ระบบควบคุมการจัดซื้อ(PO) รายงานมูลค่าการผลิต – ระบบควบคุมการผลิต(SF) รายงานน้ำหนักผลิต – ระ ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 580001a : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 580001a : Release Note ECONS V2.13E Rvs 580001a นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 9 รายการ ดังนี้ จอภาพข้อกำหนดรายงานทางการเงิน – ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป(GL): แก้ไข Lookup เลขที่บัญชีในหน้าจอReport Writer ให้สามารถค้นหาด้วยชื่อบัญชีได้ (หน้าจอ) รายงานทะเบียนคุมใบสั่งผลิต – ระบบควบค ...
อ่านเพิ่มเติม
googleapps

รวมคู่มือ/วีดีโอแนะนำการใช้งาน Google Apps

รวมคู่มือ/วีดีโอแนะนำการใช้งาน Google Apps เอกสารประกอบโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การใช้งาน Google Apps เพื่อการบริหารจัดการเอกสารร่วมกัน (จัดทำโดยหน่วยฝึกอบรมภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. : PDF จำนวน 81 หน้า) สร้าง Form online ฟรี ด้วยบริการ Google Drive (ฉบับรายละเอียด) (จัดทำโดย ...
อ่านเพิ่มเติม
googleapps

5 ข้อดีของ Google Drive ที่คุณอาจยังไม่รู้

5 ข้อดีของ Google Drive ที่คุณอาจยังไม่รู้ ที่มา : by Peerapat Chuejeen Google Drive คือ การเก็บข้อมูลในรูปแบบของ Cloud Storage หรือบริการจัดเก็บไฟล์ข้อมูลไว้บนเซิร์ฟเวอร์แล้วผู้ใช้งานสามารถเปิดใช้งานไฟล์ข้อมูลเหล่านั้นได้จากทุกที่ทุกเวลา เมื่อไม่นานมานี้ Google ได้จัดทำคลิปแนะนำข้อดี 5 อย่างของ Goo ...
อ่านเพิ่มเติม
googleapps

มาทำความรู้จักกับ Google Apps

มาทำความรู้จักกับ Google Apps Google Apps เป็น อีกบริการจาก Google ที่อาศัยการปรับแต่งค่าโดเมนของเราเพื่อใช้งานโปรแกรมต่างๆของ Google อาทิเช่น Gmail , Calendar ,Docs , Talk และ Sites ซึ่งรายละเอียดของโปรแกรมต่างๆ ใน Google Apps มีดังนี้ Gmail เป็นการให้บริการอีเมล์ของ Google ถูกพัฒนาขึ้นมาเมื่อปี ค ...
อ่านเพิ่มเติม
BBSCRM2

คู่มือการเข้าใช้งานระบบงาน CRM ใหม่สำหรับลูกค้า

คู่มือการเข้าใช้งานระบบงาน CRM ใหม่สำหรับลูกค้า BBS วิธีการเข้าสู่ระบบ CRM วิธีการเปิดเรื่องใหม่ วิธีการแก้ไขสถานะ CRF การออกจากระบบ ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONSVDO

การกำหนดขั้นตอนการผลิตแบบ Batch

คลิปอธิบายวิธีการกำหนดขั้นตอนการผลิต สำหรับกระบวนการผลิตแบบ Batch (7:00 นาที) โดย คุณกิติศักดิ์ เปรมกิจ ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONSChannel

การจำลองต้นทุน

คลิปอธิบายวิธีการจำลองต้นทุนในระบบ ECONS กรณีเปลี่ยนแปลงราคาวัตถุดิบ และเปลี่ยนแปลงอัตราของศูนย์การผลิต (9:09 นาที) บรรยาย โดย คุณกิติศักดิ์ เปรมกิจ ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONSVIDEO1

การยกเลิกรายการรับสินค้า

คลิป แนะนำ Feature เรื่องการยกเลิกรายการรับสินค้า (3:40) บรรยาย โดย คุณศิริวรรณ วงศ์เณร ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONSVIDEO2

การยกเลิกรายการบันทึกเวลา

คลิปแนะนำ Feature เรื่องการยกเลิกรายการบันทึกเวลา เพื่อแก้ปัญหาผ่านรายการบันทึกเวลาไปแล้ว พบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง แต่ไม่สามารถแก้ไขได้ (7:23 นาที) บรรยายโดย คุณศิริวรรณ วงศ์เณร สำหรับท่านที่ต้องการคู่มือ วิธีการบันทึกเวลาผลิต เพิ่มเติม สามารถ Download ได้ที่ http://www.4shared.com/document/fjpZ- ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONSVIDEO2

การกำหนดขั้นตอนการผลิตกรณีที่หน่วยในการสั่งผลิตกับหน่วยที่บันทึกเวลาไม่ตรงกัน

คลิป อธิบายวิธีการกำหนดขั้นตอนการผลิต กรณีที่หน่วยในการสั่งผลิตกับหน่วยที่บันท­ึกเวลาไม่ตรงกัน โดยใช้ Feature ยอดผลิตต่อหน่วยสินต้า (QTYPER) และ ยอดสินค้าต่อหน่วยผลิต (QTYBY) (6:31 นาที) บรรยายโดย คุณกิติศักดิ์ เปรมกิจ ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide : Gadget จำเป็นสำหรับ ECONS

BySide : Gadget จำเป็นสำหรับ ECONS เป็นระบบงานใหม่ที่ทาง BBS พัฒนาขึ้น โดยใช้โปรแกรม  เทคโนโลยีล่าสุดของ  จากประเทศฝรั่งเศส ทำให้โปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้นมีความทันสมัย สามารถใช้ร่วมกับเทคโนโลยีใหม่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต BySide V.1.02 มีความสามารถทำอะไรได้บ้าง? 34 รายงาน ECONS ที่ใช้บ่อย (64 รูปแบบ) [แส ...
อ่านเพิ่มเติม

Instagram BBS

 • 6 เดือน ago by bbs_since1992 เมื่อวัน​ที่​ 14​ ธันวาคม​ 2561​ บริษัท​ บิสซิเนส​ บูล​เล​ทีน​ เซอร์วิส​ จำกัด​ ได้รับคำปรึกษา​จาก อ
 • 8 เดือน ago by bbs_since1992 เมื่อวันที่​5 ตุลาคม​ 2561​ที่่ผ่าน​ BBS​ ได้มีการ Kick​ off เซ็นสัญญา​โครงการร่วมกับ​ UNA​ ซึ่งเป็น
 • 6 เดือน ago by bbs_since1992 สวัสดี​ปีใหม่​ 2562​ BBS​ ขอขอบพระคุณ​ลูกค้าทุกท่านที่ให้ความเชื่อมั่นกับเรามาโดยตลอด​ และขอ​ขอบคุณ​
 • 2 เดือน ago by bbs_since1992 สวัสดี​ค่ะ​ วันนี้แอดมินมีภาพบรรยากาศ​งาน​ K2K ERP THINKING บริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ​ มาฝากก
 • 3 เดือน ago by bbs_since1992 บริษัท​ บิสซิเนส​ บูล​เล​ทีน​ เซอร์วิส​ จำกัด​ ผ่านการรับรองมาตรฐาน​ “โครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ
 • 5 เดือน ago by bbs_since1992 ประกาศวันหยุด​บริษัท​ออกแล้วค่ะ❤️ สำหรับ​เจ้าหน้าที่​ทุกท่านแพ็คกระเป๋าแพลนวันท่องเที่ยวกันได้เลย สำ
 • 6 เดือน ago by bbs_since1992 เมื่อวันที่​ 21​ ธันวาคม​ ที่ผ่านมานี้​ ผู้บริหาร​ของเรา​ คุณพรเทพ​ รัตนสถาพร​ และคุณกิตติศักดิ์​ เป
 • 6 เดือน ago by bbs_since1992 คุณกิตติศักดิ์​ เปรมกิจ​ ​ผู้บริหารของ​ BBS​ นำทีมพนักงานฝ่ายต่างๆเข้าอบรม​  #ISO29110  Requirements M
 • 3 เดือน ago by bbs_since1992 ข่าวดี​ ข่าวดี​ ปีนี้​ Depa​ แจกส่วนลดค่าซอฟต์แวร์​รายละ 10,000​บาท​ และลดย่อนภาษีได้ถึง​ 200% หากท่
 • 10 เดือน ago by bbs_since1992 เก็บตกภาพบรรยากาศ​งาน​ Industrial Supply Chain Logistics Conference 2018 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรต
 • 81
  7 เดือน ago by bbs_since1992 วันนี้(8/11/61)เจ้าหน้าที่​ของ​ BBS​ ได้เข้าร่วมงาน Blockchain for Management and Transformation “บร
 • 2 เดือน ago by bbs_since1992 ข่าวดีสำหรับท่านที่สนใจเกี่ยวกับการบริหาร​ทรัพยากร​อย่างมีประสิทธิภาพ​ ทาง มหาวิทยาลัย​เทคโนโลยีพระจ

Instagram #BBSECONS

 • LeanAgile
  7 วัน ago Lean+Agile การคิดวิธีการทำงานใหม่ๆ เกิดจากการนำวิธีการที่ใช้งานจริงได้อยู่แล้วมาผสมผสานกันในสัดส่วนท
 • 2 สัปดาห์ ago สัมนาโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิคส์อัจฉริยะ  #bbsecons 
 • Genba kaiz
  2 สัปดาห์ ago Genba kaizen เมื่อได้ข้อมูล OEE เราต้องลงไปที่พื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหา โรงงานผลิตยางโฟม  #bbs 
 • 2 สัปดาห์ ago อบรมเรื่อง Autonomous Maintenance ให้ผู้ผลิตยางรถยนต์ เมื่อการบำรุงรักษาเครื่องจักรไม่ใช่ความรับผิดช
 • 3 สัปดาห์ ago นำเสนอความคืบหน้าของการให้คำปรึกษาเพื่อเพิ่มผลิตภาพ ในโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ กรมส่งเสริมอุตสา
 • 4 สัปดาห์ ago เมื่อนำข้อมูลการผลิตในระบบ ERP ECONS มาใช้ดำเนินกิจกรรมเพิ่มผลผลิต โรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ได้ผลลัพธ
 • 1 เดือน ago อบรมวิธีการวางแผนและควบคุมกิจกรรมการเพิ่มผลผลิตให้ยั่งยืน โรงงานผลิตภัณฑ์พลาสติก  #bbsecons 
 • 1 เดือน ago ให้คำปรึกษาในการเพิ่มผลผลิต โรงงานผลิตยางหุ้มฉนวนสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ #bbsecons 
 • 1 เดือน ago ให้คำปรึกษาในการวิเคราะห์ข้อมูลการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิตโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ #bbsecons 
 • 1 เดือน ago ให้คำแนะนำในการจัดทำงบต้นทุนการผลิต และรายงานการผลิตด้วยระบบ ECONS โรงงานผลิตชิ้นส่วนพลาสติก  #bbseco 
 • Work shop
  2 เดือน ago Work shop วิธีการบันทึกรายงานการผลิตให้กับโรงงานผลิตสายไฟซึ่งยังไม่มีระบบ ERP เพื่อใช้วิเคราะห์ปัญหา
 • 2 เดือน ago ให้บริการ MA Update program ECONS ลูกค้าบริษัทผู้ผลิตสกรูและหมุดย้ำสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์และเฟอร์นิเจ

ความเห็นล่าสุด

หมวดหมู่