งานสัมมนาเพื่อนำเสนอคุณสมบัติและความสามารถของระบบ ERP
โครงการส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) ปี 2560
จัดโดย สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม
01-Schedule_ERP_Demo_Factory.pdf

วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม ได้จัดงานสัมมนาเพื่อนำเสนอคุณสมบัติและความสามารถของระบบ ERP ขึ้น เพื่อให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) ปี 2560 และผู้ที่สนใจทั่วไป รวมทั้งสิ้นประมาณ 90 ท่าน เข้าร่วมฟังการสัมมนา

60erpsemina01

โดยในงานได้รับเกียรติจาก นายเกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ให้เกียรตินำสัมมนา พร้อมกันนี้ มีบริษัทซอฟท์แวร์ ERP ชั้นนำจำนวน 6 บริษัท เข้ามานำเสนอ

gifeconsbbs[wds id=”7″]

ปีนี้เป็นปีที่ 3 แล้วที่ทาง BBS ได้รับเกียรติจาก สำนักโลจิสติกส์ฯ ให้เข้าร่วมโครงการนี้ และยังเป็น Software ของไทยรายเดียวที่ได้รับความรับเชื่อมั่นจากทางกรมฯ และผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการในปีที่ผ่าน ๆ มา