BBS เข้าร่วมการสัมมนาการนำเสนอคุณสมบัติและความสามารถของซอฟต์แวร์ระบบ ERP

 

 

seminar1

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2559 บริษัท บิสซิเนส บูลเลทีน เซอร์วิส จำกัด
ได้เข้าร่วมการสัมมนาการนำเสนอคุณสมบัติและความสามารถของซอฟต์แวร์ระบบ ERP ซึ่งจัดโดยสำนักโลจิสติกส์กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม
ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ณ ห้องสัมมนาบันฑิตวิทยาลัย ชั้น 12 อาคารนวมินทร์ราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพฯ

[huge_it_slider id=”3″]

 

BBS ได้รับเชิญให้บรรยายคุณสมบัติและความสามารถของซอฟต์แวร์ระบบ ERP พร้อมทั้งออกบู๊ท เพื่อประชาสัมพันธ์ระบบ ERP ของคนไทยที่พัฒนาโดยคนไทยเพื่อคนไทยหรือที่เราเรียกว่า “ECONS” (Enterprise Control System) ซึ่งพัฒนามามากกว่า 20 ปี ทำให้ลูกค้าเชื่อมั่นได้ว่าบริษัทของเรามีความมั่นคงและมุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อตอบโจทย์การใช้งานรูปแบบต่างๆในปัจจุบัน